Често задавани въпроси

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

1. Кога мога да се започна шофьорски курс за „В“ категория?

За да започнете шофьорски курс за „В“ категория, трябва да имате навършени 17 години и 9 месеца.

2. Мога ли да се запиша на шофьорски курс за „В“ категория в гр. София, ако постоянният ми адрес по лична карта не е в гр.София?

Да, може да се запишете на шофьорски курс за „В“ категория в гр. София, без значение от постоянният Ви адрес по лична карта, стига той да е в рамките на Р.България.

3. Може ли чужд гражданин да се запише и да започне шофьорски курс за „В“ категория?

Да, може като е необходими да представи документ за временно пребиваване в Р.България, в което да е вписан неговия ЛНЧ, както и преведена и легализирана диплома минимум за основно образование.

4. Може ли курсът да се плати на вноски?

Да, може да бъде платен на 2 или 3 вноски, както е удобно на курсиста. Първата вноска трябва да бъде направена при записването за курса, втората вноска при запояване на курса и оставаща вноска преди приключване на обучението по теория.

5. Може ли да се кормува събота и неделя?

Да. Графика за кормуване се прави в зависимост от желанието и възможностите на курсистите, съобразени със свободните часове на инструкторите. По наредба всеки инструктор трябва да почива минимум един ден в седмицата.

6.Какво включва цената на курса?

В цената на курса влиза цялото обучението по Наредба № 37 на МТ – 40 часа теоретично обучение и 31 кормилни часа.

7. Какво включва теоретичното обучение?

– правоспособен преподавател по теория;

– теоретична зала за обучение;

– мултимедия, проектор, екран, учебни материали;

– оборудване – столове, бюра;

– климатизация;

– техническа поддръжка;

– административен секретар;

8. Какво включва практическото обучение?

– правоспособен преподавател по практическо обучение

– лицензиран учебен автомобил оборудван с допълнителни педали

– гориво за автомобила за всички учебни часове

– автосервизна поддръжка на автомобила

– автомивка – ежедневно почистване

– постоянно GPS позициониране на автомобила

– застраховка Гражданска отговорност

– застраховка на местата в автомобила

– застраховка Каско

– амортизация

– полигон

9. Кога мога да се ява на практически изпит пред ИА „АА“?

Можете да се явите на практически изпит след навършване на 18 годишна възраст.

10. Какви документи са ми необходими за да се явя на изпит пред ИА „АА“?

За изпит пред ИА „АА“ трябва да носите:

– лична карта, която е валидна към датата на изпита;

– син химикал;

11. Какво да правя след като положа успешно изпитите пред ИА „АА“?

– Три работни дни след успешното полагане на изпита и след преминат курс към БЧК за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП, може да подадете документи за издаване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство в ОПП при СДВР (за лица с постоянен адрес гр. София) или в съответното ОДМВР (за лица с постоянен адрес различен от гр. София).

12. Кога трябва да премина курс към БЧК за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП

– Курсът може да се премине по време или след приключване на шофьорския курс.

Курсовете към БЧК се провеждат еднократно (един ден).

Повече информация може да откриете в страницата ни „Полезни връзки“

13. Какви документи са ми необходими за издаване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство от КАТ

За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС са Ви необходими:

– документ за самоличност;

– документ за платена такса;

– медицинско удостоверение за „В“ категория;

– удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;

– свидетелство за завършено минимум основно образование (оригинал и копие);

14. Какво се случва, ако теоретичният ми изпит пред ИА „АА“ е неуспешен?

Ако полагането на теоретичен изпит е неуспешно, Вие можете да се явите отново, след повторно заплащане на таксата за изпита в рамките на 6 месеца.

15. Какво се случва, ако практическият ми изпит пред ИА „АА“ е неуспешен?

По нормативна уредба, Вие трябва да преминете допълнително минимум 4 учебни часа по управление на автомобил, преди да получите правото да положите изпита отново, като отново се заплаща изпитната такса.

16. Колко пъти мога да се явявам на изпити пред ИА „АА“?

Няма ограничение в броя изпити, на които можете да се явите.

Имате други въпроси?

Свържете се с нас