Шофьорски курсове категория "А"

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

Шофьорски курсове Категория АКатегория А дава право за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка.

Изисквания

R

Кандидатът трябва да има навършени 24 години

R

- 20 години - ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория "А2" от поне 2 години.

R

- 21 години - за управление на триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 kW

Теоретично обучение

– При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
за лица, които не притежават правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение

– Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Внимание:

Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ИА“АА“ /ДАИ/ практика.

Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ИА“АА“ /ДАИ/ практика.

Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ИА“АА“ /ДАИ/ практика.

Изпит за категория А:

Изпита за категория А се състои от 2 части:

  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ИА“АА“/ДАИ/, за кандидати, които не притежават категория В.
  • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.

Необходими документи:

R

Копие на лична карта

R

Копие на диплома

R

- Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/

R

Снимка

Цени

5

Цена на курса: 520 лв.

5

Административна такса: 70 лв.

5

Вътрешен теоретичен изпит /когато нямате категория „В“/: 70 лв

5

Външен теоретичен изпит пред ИА“АА“ /когато нямате категория „В“/: 80 лв.

5

Вътрешен изпит по практика: 70 лв.

5

Външен изпит по практика пред ИА“АА“: 80 лв.

R

Продължителност на курса около 20 дни.

Започни шофьорски курс категория „А“

Запиши се