Шофьорски курсове „C“ категория

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

truck

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг.

Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Обучението е изградено на модулен принцип и е теоретично и практическо.

Срок на обучението и вътрешните изпити 20 дни (при редовно взимане на практическите часове), но не по-малко от 12 дни.

Изисквания и документи

R

Навършени 21 години и категория В

– 18 години – при условие, че кандидатът притежава удостоверение за професионална квалификация, придобита след посещение на курс и успешно издържан изпит и категория „В“

R

Шофьорска книжка

R

Диплома за завършено образование /мин. основно/

R

Психотест

R

1 бр. снимка паспортен формат

R

Лична карта

Теоретично обучение

Обучението по теория включва:

– Превоз на товари – 8 учебни часа
– Общо устройство на МПС за категория С – 6 учебни часа

В 8 учебни часа изучавате:

 1. Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите.
 2. Правилата, отнасящи се до превоза на товари; Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз.
 3. Факторите, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване.
 4. Договори за превоз на товари.
 5. Изисквания към МПС във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите.
 6. Поведение при пътнотранспортно произшествие и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето и смяна на колела.

В 6 учебни часа изучавате:

 1. Основните агрегати, възли и уредби на МПС за категория С, тяхното разположение и предназначение.
 2. Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен МПС за категория С.
 3. Основни правила по техника на безопасност.

Теоретичното обучение се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 70 % от предвидените за всеки модул учебни часове.

Практическо обучение

В 20 учебни часа изучавате:

 1. Подготовка на МПС за категория С за безопасно управление.
 2. Работа с органите за управление и маневриране с МПС за категория С.
 3. Безопасно управление на МПС за категория С при различните пътни условия.

След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити и изпити пред ОО „АА“ (ДАИ) за всеки един от двата модула.

Цени и плащания

5

Цена на курса: 890 лв.

5

Административна такса: 70 лв.

5

Вътрешен изпит теория - 70 лв.

5

Външен изпит теория - 70 лв.

5

Вътрешен изпит практика - 70 лв.

5

Външен изпит практика - 80 лв.

Започни шофьорски курс категория „C“

Запиши се