Шофьорски курсове „C“ категория

truck

Теоретично и практическо обучение

Изпитът се състои от 2 части: теоретична – решават се две изпитни листовки с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки, и практическа – управление на камион.

По изискване на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятана /МТИТС/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ /ИА“АА“/ или Областен отдел „Автомобилна администрация“ /ОО“АА“/.

Продължителността на курса за категория „С“ е около 30 дни.

Цени и плащания

5

Цена на курса: 390 лв.

5

Административна такса: 60 лв.

5

Вътрешен изпит теория - 60 лв.

5

Изпит теория пред ИА "АА" /ДАИ/ - 60 лв.

5

Вътрешен изпит практика - 60 лв.

5

Изпит практика пред ИА "АА" /ДАИ/ - 60 лв.

Цената на курса може да се заплаща и разсрочено. Вие определяте кога и по колко да внасяте.

Изисквания и документи

R

Кандидата трябва да има навършени 21 години и да притежава категория "В"

– 18 години – при условие, че кандидатът притежава удостоверение за професионална квалификация, придобита след посещение на курс и успешно издържан изпит.

R

Копие на шофьорска книжка

R

Диплома за завършено основно, средно или висше образование

R

Психотест

R

Снимка паспортен формат

Започни шофьорски курс категория „C“

Запиши се