Опреснителни курсове

auto Шофьорски курсове на територията на гр. София за водачи, притежаващи свидетелство за управление на МПС – категория “В”.

Опреснителните курсове на Учебни центрове България ще ви помогнат да седнете без страх зад волана на вашия /нашия/ автомобил и да го управлявате безопасно.

 

Ще възстановим Вашите умения и навици за:

  • шофиране в интензивна градска среда;
  • бързи преценки на възникващите ситуации и вземане на правилни  решения;
  • предприемане на превантивни мерки за избягване и недопускане на критични ситуации, които биха довели до ПТП.

Как протича обучението при опреснителния курс?

При опреснителния курс се извършва експертна оценка на знанията и уменията на водача.
Оценяват се практическите умения за управление на автомобил и познаването на правилата за движение по пътищата. В резултат на тази оценка се набелязват отделните елементи на индивидуална учебна програма, по която ще се извърши обучението.

Броят на необходимите опреснителни шофьорски часове по кормуване ще бъде препоръчан от инструктора, но в началото на курса трудно би могъл да бъде определен точно. Бързината с която обучаемият усвоява преподавания материал, зависи предимно от неговите личностни качества.  Поради тази причина ние провеждаме нашето обучение на базата на Разширяем пакет от опреснителни часове за шофьори. Така Ви даваме възможност да започнете от най-малкия пакет с часове, който е с ниска цена, като към него можете да прибавяте часове  (да го разширявате), без да губите от отстъпките за количество.

Ценоразпис:

 

\

От 1 до 4 часа – 25 лв./час;

\

Над 5 часа – 20 лв./час;

\

Пакет от 10 часа – 160 лв. (16 лв./час);

\

Пакет от 20 часа – 300 лв. (15 лв./час).

Продължителността на един учебен час е 50 минути. Едно кормуване се състои от два опреснителни часа (2×50=100 минути).
Учебни центрове България  работят без почивен ден (вкл. събота и неделя). Кормуването се провежда във време и от място съобразени със заетостта и желанието на обучаемия. Обучението или част от него може да бъде проведено и с автомобил на курсиста.

За записвания и информация

Свържете се с нас