Полезни връзки

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

Закон за движение по пътищатаhttp://lex.bg/en/laws/ldoc/2134649345

БЧКhttp://www.redcross.bg/contact2/sofia_oblast.html

Първа помощ на пострадалhttp://www.redcross.bg/first_help.html

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаhttps://www.mtitc.government.bg/

Резултати от проведени теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПСhttp://www.rta.government.bg/index.php?page=rezultati_izpit_vodachi

Издаване или подновяване на свидетелство за управление на МПСhttp://kat.mvr.bg/Polezna_informacia/izdavane_SUMPS.htm

Столична дирекция „Полиция”http://kat.mvr.bg/default.htm

Областна дирекция на МВР – Софияhttp://www.odmvr-sofia.mvr.bg/contactus.htm

Актуална пътна обстановкаhttp://www.api.bg/index.php/bg/promeni

Разположение на стационарните камери на КАТ в Софияhttp://kat.mvr.bg/Saobshtenia/kameri_razpolojenie.htm

Разположение на местата за контрол на скоростта и на пътното движение по ЗДвП от КАТ в гр. София –  http://kat.mvr.bg/Paten_kontrol/default.htm

 

Ограничения на скоростта в България

ППС от категория В населено място Извън населено място Автомагистрала Скоростен път
А 50 80 100 90
B 50 90 140 120
C, D 50 80 100 90
BE, CE, DE 50 70 100 90
T 50 50
M 45 45
Самоходни машини 40 40

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

За управление на МПС, трамвай или самоходна машина при употребен алкохол

– 10 контролни точки се отнемат за първо провинение;

– 15 контролни точки (за повторно нарушение);

При отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му

– отнемат се 12 контролни точки;

За управление на спряно от движение МПС или състав от ППС, в който е включено спряно от движение ППС (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) – 5 контролни точки се отнемат;

За неправилно преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 ЗДвП) – 5контролни точки се отнемат;

За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) –12 контролни точки се отнемат;

За неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1, 4 и 5 ЗДвП) – контролни точки се отнемат;

За използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки се отнемат;

За неносене на предпазен колан или за не носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) – 6 контролни точки се отнемат;

 

За неправилен пресой или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) – 6 контролни точки се отнемат;

За престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) – 6 контролни точки се отнемат;

За превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки се отнмат;

За преминаване при забраняващ сигнал на светофара (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – контролни точки се отнемат;

За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки се отнемат.

Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление за констатирано нарушение.

 

Полезни телефонни номера

Национална система 112 112
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пожарна охрана 160
КАТ автопроизшествия 165

 

МВР имейл за сигнали за неправомерни действия на катаджииkat-signali@mvr.bg

Справка за издадени и неполучени български лични документи – https://nld.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification