Рисково застраховане

Злополуки

 • Застраховка „Спасителни разноски“
 • Застраховка „ Трудова злополука“
 • Туристическа застраховка
 • Застраховка „Злополука и заболяване“
 • Застраховка „Злополука на места в МПС“
 • Застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения , културни и други мероприятия
 • Застраховка „Злополука на спортисти“
 • Застраховка „Злополука на учащи“
 • Застраховка „Злополука в обществения транспорт“

Медицински застраховки

 • Медицинска застраховка за чужденци в България
 • Помощ при пътуване в чужбина
 • Отмяна на пътуване

За повече информация

Свържете се с нас