Шофьорски курс по чл. 157 от ЗДВП

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

Шофьорски курсове

Шофьорският курс за възстановяване на правото за управление на МПС е по чл. 157 /отнето свидетелство на МПС поради отнемане на всички контролни точки/.

Курсът е само по теория – 40 учебни часа.

 

  • Решават се 3 бр. листовки, като всяка листовка съдържа 15 въпроса.
  • Времето за решаване е 40 мин.
  • Различните въпроси са с различен брой верни отговори, като максималният брой точки е 97.
  • За да получите оценка „Да”,  трябва общо на трите листовки да имате от 87 до 97 точки.

 Изпитите са три:

  • Първи изпит – теория – вътрешен – пред учебния център.
  • Втори изпит – теория – външен пред ИА „АА“ (Министерство на транспорта).
  • Трети изпит – практика – външен пред ИА „АА“ (Министерство на транспорта).

На изпита по практика се кормува в градски условия в рамките на около 30 мин.

Необходими документи:

 

R

Психологическо изследване

Оригинал и копие.

R

Диплома

за основно, средно или висше образование (според степента, която сте придобили) – копие.

R

Заповед

от КАТ/ОДМВР по местоотчет/ за отнемане на свидетелството за управление на МПС /заверена, че лишаването е изтърпяно/ – оригинал и копие.

R

Снимка паспортен формат – 1 бр.

Изискванията за двата изпита (теория и практика) са еднакви с тези за обучаемите за категория „В“.

Цени и плащания

5

Цена на курса: 210 лв.

В цената са включени 2 учебни часа практика.

5

Административна такса: 70 лв.

5

Вътрешен изпит теория - 70 лв.

5

Изпит теория пред ИА "АА" /ДАИ/ - 70 лв.

5

Изпит практика пред ИА "АА" /ДАИ/ - 80 лв.

R

Разсрочено заплащане*

*Цената на курса може да се заплаща и разсрочено. Вие определяте кога и по колко да внасяте.

За записвания и повече информация

Свържете се с нас

ucbg-24-mai-2024