Шофьорски курсове „В“ категория

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

Шофьорска книжкаСвидетелството за управление на МПС за категория “В” позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна или с автоматична предавателна кутия и с допустима максимална маса включително и товара до 3,5 тона и до 9 места.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.

Практическото Ви обучение може да бъде проведено от преподавател /инструктор/ мъж или жена.

За да започнете курса за категория „В“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Процесът на обучението може да бъде проследен поотделно за всеки курсист от самия него, от преподавателите или от родителите.

За лица завършили в Република България основното си образование след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (удостоверение за завършен 10-ти клас).

За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11.

Изисквания и документи

 

R

Навършени 17 години и 9 месеца

R

Диплома за завършено образование /мин. основно/

R

Снимка паспортен формат

Теория

Обучението по теория включва:

 1. Общо устройство на автомобила
 2. Безопасност на движението

Обучението по теория се извършва чрез мултимедия и включва 19 теми, които се преподават за 40 часа, разпределени в рамките на две или четири седмици, в зависимост от вида на курса/ускорен или нормален/ и 31 часа кормуване.

В 36 часа ще изучавате ЗДвП и Правилника за неговото приложение, а през останалите 4 часа ще имате възможност да се запознаете с устройството на автомобила.

Практика

Обучение по практика се състои в:

 1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
 2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
 3. Затвърждаване на знанията и уменията за управление на МПС в различни пътни и климатични условия.
 4. Добиване на навици за управление на автомобил при определени условия:
 • полигон
 • интензивно градско движение
 • нощно шофиране
 • движение в извънградски условия и по автомагистрала

Курсистът може да избира кормилните часове, които да бъдат в различно време от деня, за добиване на по-добри умения и навици, както може да избира и района, в който да кормува.

Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 минути, като в началото и в края на всеки час се провежда инструктаж и анализ на действията на обучаемия в рамките на общо 10 минути. Допуска се практическо обучение от не повече от 2 учебни часа на ден. Часовете по кормуване се записват спрямо Вашето свободно време, съобразено с графика на инструктора.

Периодът на обучение е от  1 до 3 месеца, като зависи от честотата на провеждане на практическите часове, както и своевременното успешно преминаване на изпитите по теория и практика.

При неуспешно издържан изпит пред ИА „АА“ (ДАИ), курсистът е длъжен да вземе 4 допълнителни часа.

%

Успеваемост

След приключване на обучението по теория и практика, всеки кандидат преминава задължително вътрешни и външни /пред  ИА „АА“/ изпити по теория  и практика.

По изискване на ИА „АА“ /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от 10 наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

След  успешно положения вътрешен изпит по теория или по практика, обучаемият се явява на външен изпит от дадения вид пред  на ИА „АА“ /ДАИ/.

Външният  теоретичен изпит е на електронно устройство – таблет. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.

Външният практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

За тези, които са ограничени във времето или нетърпеливи съществуват ускорен и експресен курс. Ускореният курс е с продължителност 29 дни, а експресният е с продължителност 22 дни.

Учебните центрове разполагат с полигони, на които ще имате възможност да отработите първоначалните си умения по контрол и управление на автомобила заедно с Вашия инструктор, преди да започнете кормуването в градска среда.

Намират се в непосредствена близост до учебните центрове.

На полигоните Вие ще усвоите:

 1.  Потегляне и спиране.
 2. Леви, десни и обратни завои.
 3. Потегляне при наклон.
 4. Движение назад.
 5. Движение в тясно пространство.
 6. Зигзагообразно движение между препятствия.
 7. Паркиране напред и назад – успоредно на пътя.

Цени и плащания

5

Цена на курса: 990 лв.

Получавате безплатно учебни помагала при заплащане на редовна цена.

5

Административна такса: 70 лв.

5

Вътрешен изпит теория - 70 лв.

Цената важи за неограничен брой явявания /при заплащане на редовна цена на курса/.

5

Изпит теория пред ИА "АА" /ДАИ/ - 70 лв.

5

Вътрешен изпит практика - 70 лв.

Цената важи за неограничен брой явявания /при заплащане на редовна цена на курса/.

5

Изпит практика пред ИА "АА" /ДАИ/ - 80 лв.

R

Разсрочено заплащане*

*Цената на курса може да се заплаща и разсрочено. Вие определяте кога и по колко да внасяте.

Виж още: Шофьорски курс по чл. 157 от ЗДВП

Шофьорски курс за възстановяване на правото за управление на МПС.
Научи повече >>

Започни шофьорски курс категория „В“

Запиши се