Шофьорски курсове "С+Е" категория

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

truckЛице с правоспособност за управление на МПС от категория “СE” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

Обучението е изградено на модулен принцип и е теоретично и практическо.

Срок на обучението и вътрешните изпити 12 дни (при редовно взимане на практическите часове), но не по-малко от 11 дни.

Изисквания и документи

R

Стаж с категория С не по-малко от година

R

Шофьорска книжка

R

Диплома за завършено образование /мин. основно/

R

1 бр. снимка паспортен формат

R

Лична карта

Теоретично обучение

Обучението по теория включва:

– Ремаркета и системи за прикачане

В 4 учебни часа изучавате:

  1. Основни видове теглещи моторни превозни средства /влекачи/, тяхното наименование и предназначение.
  2. Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение.
  3. Системите за прикачване, тяхното наименование и предназначение.
  4. Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава.
  5. Основни правила по техника на безопасност.

Теоретичното обучение се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 70 % от предвидените за всеки модул учебни часове.

Практическо обучение

В 16 учебни часа изучавате:

  1. Подготовка на МПС за категория С и ремаркето за безопасно управление.
  2. Работа с органите за управление и маневриране с МПС за категория С с ремарке.
  3. Безопасно управление на МПС за категория С с ремарке при различните пътни условия.

След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити и изпити пред ОО „АА“ (ДАИ) за всеки един от двата модула.

Цени и плащания

5

Цена на курса: 890 лв.

5

Административна такса: 70 лв.

5

Вътрешен изпит теория - 70 лв.

5

Външен изпит теория - 70 лв.

5

Вътрешен изпит практика - 70 лв.

5

Външен изпит практика - 80 лв.

Започни шофьорски курс категория „CE“

Запиши се