Шофьорски курсове "В+Е" категория

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

Шофьорска книжка категория “BE”

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “BE” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория „В“ и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

Общата продължителност на обучението и вътрешния изпит е 8 учебни дни (при редовно взимане на практическите часове), но не по-малко от 7 учебни дни.

 

Обучение

Хорариумът за обучението на кандидатите за придобиване на правоспо­соб­ност за управление на МПС от категория „ВЕ” е 12 учебни часа практическо обучение “Управление на МПС”.

В 12 учебни часа изучавате:

  1. Подготовка на МПС за категория В и ремаркето за безопасно управление /полигон/.
  2. Работа с органите за управление и маневриране с МПС за категория В с ремарке /полигон/.
  3. Безопасно управление на МПС за категория В с ремарке при различните пътни условия /в градска среда/.
  4. Задължителното обучение приключва след преминаване на предвиденото в модула учеб­но съдър­жа­ние.

След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити и изпити пред ОО „АА“ (ДАИ) за всеки един от двата модула.

Изисквания и документи

R

да е на възраст не по-малко от 18 години;

R

да притежава правоспособност за управление на МПС от категория "В";

R

- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;

R

да е завършил основно образование.

R

СУМПС /Шофьорска книжка/ за категория „В“

R

Диплома за завършено образование

R

1 бр. снимка паспортен формат

R

Лична карта

Цени и плащания

5

Цена на курса: 520 лв.

5

Административна такса: 70 лв.

5

Вътрешен изпит практика - 70 лв.

5

Външен изпит практика - 80 лв.

Започни шофьорски курс категория "В+Е"

Запиши се

ucbg-24-mai-2024