Възстановяване на отнети контролни точки

Най-добрият Учебен център /автошкола/ в гр. София за обучение на кандидат-водачи на МПС предлагаща обучение на голям полигон.

tochkiКато водач на МПС имате 39 контролни точки, които не зависят от притежаваните категории. Имате право да си възстановите до 1/3 от контролните точки (ако са ви отнети по-малко от 13 точки, тогава се възстановяват колкото са отнети. Акo са отнети повече, се възстановяват 13 точки).

Как става това?

Задължително трябва да преминете курс за дообучение.

Курсът за възстановяване на точки представлява лекции по безопасност на движението – всяка събота от месеца с продължителност шест учебни часа от 9.00 до 14.30 часа.

Условия

Условията за възстановяване на контролни точки са следните:

  • да имате налични точки – минимум една, но не нула или да сте на минус;
  • да са минали 12 месеца  (а не една календарна година) от датата на поседното  възстановяване на точки;
  • личната карта и свидетелството за управление на МПС да се издадени от едно и също населено място (ако не са, точките се възстановяват след подмяната на свидетелството);
  • ако имате акт, да е в рамките на 30 дни от издаването му, в случай, че са минали 30 дни да е презаверен в КАТ;
  • ако имате стари задължения (неплатени наказателни постановления, фишове), точките ще ви бъдат възстановени след като се издължите и уведомите КАТ за това.

Цена:

Цената на курса възстановяване на точки е 100 лв.

Курсът за възстановяване на контролни точки отнети от КАТ се провежда в офисите на Учебни центрове България.

Необходими данни за записване:

Трите имена, ЕГН, адрес по лична карта, номер на свидетелството за управление, номер на контролен талон, местоотчет (град) и телефон за обратна връзка.

Записване:

До четвъртъка, предхождащ съответната събота*

*Дали сте утвърден от КАТ за допускане на курс за възстановяване на отнети точки се разбира в петъка преди конкретната събота.

За записвания и информация

Свържете се с нас